Bảng giá đăng bài viết Quảng cáo, Guest Post, Text link, Backlink trên toplistviet.com

Bang Gia Guest Post Bank Link Text Link Toplistviet.com

Sau hơn 1 năm phát triển, hiện nay Toplist Việt Nam đã trở thành một cộng đồng Toplist miễn phí rất có tiếng tại Việt Nam, hầu như mọi người đều biết đến Toplist Việt Nam và đã có những cảm nhận hướng tích cực.

Và để có thêm kinh phí duy trì, cũng như là trả nhuận bút cho các tác giả thì mình mở dịch vụ đăng bài viết quảng cáo, guest post, text link, backlink lên toplistviet.com.

Bang Gia Guest Post Bank Link Text Link Toplistviet.com

Bảng Giá bài quảng cáo tại Toplistviet.com

  • Giá bài mới: 1.000.000đ/năm.
  • Link là nofollow, nếu bạn muốn link dofollow thì mua Guest Post
  • Bài viết sẽ hiển thị trang chủ dưới dạng Banner hoặc Slider
  • Giá bán lẻ: 150.000đ/tháng, bài viết sẽ được xuất hiện trên trang chủ(tính theo thời gian đặt quảng cáo, không sửa nội dung)

Bảng Giá bài guest post tại Toplistviet.com

  • Đăng bài mới: 40.000đ/tháng, chưa tính phí content (nếu viết content giá 35.000đ/bài).
  • Content 2 link do, vĩnh viễn theo thời gian đăng ký, trường hợp site của bạn chết thì chúng tôi sẽ gỡ link.
  • Chấp nhận tất cả chủ đề, lĩnh vực.
  • Đối với khách hàng đặt theo năm. Giá 1 năm là 350.000đ/năm.

Bảng Giá text link, backlink tại Toplistviet.com

  • Đặt trên bài có sẵn : 30.000đ/tháng, yêu cầu anchor text không được lấy key chính của bài.
  • Đặt trên footer website: 100.000đ/tháng

Mọi thông tin xin liên hệ: