CEO Ngọc Trinh xuất hiện giản dị tại sân bay sang Úc tổ chức event cho Kênh phân phối GHB

Bình luận