GHB Corp – Công ty Ngọc Trinh làm CEO trao siêu xe tiền tỉ cho Giám đốc kinh doanh miền Bắc

1 2019 07 29 094449

1 2019 07 29 094449

Doanh nhân Dương Thùy rạng ngời hạnh phúc khi được tận tay nhận phần thưởng to lớn này từ Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu Phan Ánh…

2 2019 07 29 094500

… và Giám đốc Tài chính Tập đoàn Nguyễn Như Dung.

Bình luận