Livestream Show đầu tiên tại Việt Nam tặng tiền mặt cho khán giả tương tác lên đến 5 tỷ đồng

3 2019 06 02 191829

3 2019 06 02 191829

Demo các căn phòng mà khách mời sẽ trải qua

Trailer chương trình

https://www.facebook.com/426809718091828/posts/473224530117013/