Né mặt Phạm Quỳnh Anh, Bảo Anh huỷ show của Công ty Ngọc Trinh?

1 2019 06 27 102351

1 2019 06 27 102351

Poster trước đó ban tổ chức hé lộ có sự xuất hiện của Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh.

2 2019 06 27 102411

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Nguyễn Hương Giang chễm chệ trên poster mới nhất của chương trình ngay tại vị trí của Bảo Anh.

3 2019 06 27 102438

Hương Giang là vị khách bí ẩn cuối cùng đã được ban tổ chức lật mở.

Bình luận