ÔN THI ANH VĂN ĐẦU RA TOEIC SPKT 2020 – PART 5

Anh Van Dau Ra Toeic Spkt 2020

Part 1Part 2Part 5Part 6Part 7

 

ÔN THI ANH VĂN ĐẦU RA TOEIC SPKT 2020

Đề thi thử TOEIC Listening SPKT theo format mới nhất 2020 giúp bạn đánh giá tương đối điểm số bài nghe TOEIC trước khi chinh phục bài thi thật. Hãy cùng Toplist Việt thử sức với những đề thi thử TOEIC Listening dưới đây!

Đề thi sát với đề thi thật của chuẩn AVDR TOEIC trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Video đề thi TOEIC SPKT Tổng hợp:

Vui lòng nhấn nút đăng nhập bên dưới để có thể làm bài thi (Nếu chưa đăng nhập)

ÔN THI ANH VĂN ĐẦU RA TOEIC SPKT 2020
ÔN THI ANH VĂN ĐẦU RA TOEIC SPKT 2020

BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 1- SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Part5. – Test 1

Thời gian làm bài: 20 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mỗi học phần chia làm ba bộ đề thi khác nhau, các bạn cố gắng hoàn thành cả ba bộ đề nhé!

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay


Bảng kết quả: BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 1- SPKT

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 30 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 2- SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Part5. – Test 2

Thời gian làm bài: 20 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 


Bảng kết quả: BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 2- SPKT

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 30 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 3 - SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Part5. – Test 3

Thời gian làm bài: 20 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay


Bảng kết quả: BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 3 - SPKT

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 30 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 4 - SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Part5. – Test 4

Thời gian làm bài: 20 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 


Bảng kết quả: BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 4 - SPKT

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 30 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 5- SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Part5. – Test 5

Thời gian làm bài: 20 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mỗi học phần chia làm ba bộ đề thi khác nhau, các bạn cố gắng hoàn thành cả ba bộ đề nhé!

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 


Bảng kết quả: BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 5- SPKT

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 30 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

BÀI THI TOIEC TEST PART 5 - TEST 6- SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Part 5. – Test 6

Thời gian làm bài: 20 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mỗi học phần chia làm ba bộ đề thi khác nhau, các bạn cố gắng hoàn thành cả ba bộ đề nhé!

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay